Τι ονομάζουμε ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΠΝΟΙΩΝ κατά τον ύπνο; 

1. Τι είναι το Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο;Ορισμένα άτομα κατά τη διάρκεια του φυσιολογικού ύπνου παρουσιάζουν,εξαιτίας διαφόρων καταστάσεων, στένωση ή και πλήρη απόφραξη τουφάρυγγα. Αποτέλεσμα της απόφραξης είναι να συμβαίνουν παύσεις τηςαναπνοής που διαρκούν από 10 δευτερόλεπτα μέχρι και 2 λεπτά! Τέτοιεςπαύσεις μπορεί να επαναλαμβάνονται συχνά, από 20 μέχρι 80 φορές τηνώρα. Στη διάρκεια των παύσεων η οξυγόνωση του αίματος μειώνεται, ενώο εγκέφαλος «αφυπνίζεται». Οι διαταραχές αυτές διαταράσσουν την«αρχιτεκτονική» του ύπνου, ο οποίος δεν είναι πλέον αναπαυτικός. Τοφαινόμενο αυτό που μπορεί να επαναλαμβάνεται πολλές φορές στηδιάρκεια της νύχτας ονομάζεται Σύνδρομο Απνοιών κατά τον Ύπνο (ΣΑΥ).Με τον καιρό, οι πάσχοντες από το ΣΑΥ μπορεί να  παρουσιάσουνπροβλήματα από άλλα όργανα όπως η καρδιά.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ - ΓΥΡΕΙΣ